Keraamiset kruunut ja täytteet

Hammasten hoito ja proteettinen hoito ovat suuressa määrin käsityötä, mutta ”digitaalinen maailma” on yhä enemmän avuksi. Lumen Hammasklinikka käyttää  digitaalista CAD/CAM teknologiaa hampaiden täytteiden, kruunujen ja siltojen muotoiluun ja valmistukseen.

Hampaan korjaus eli restauraatio

Kaunis ja terve hymy vaikuttaa meihin kahdella tavalla: on edellytyksenä hyvälle terveydelle ja kohentaa itseluottamustamme luoden näin uusia mahdollisuuksia elämässämme.

Hammashoito tarkoittaa hampaissa olevien virheiden korjaamista, käyttäen siihen erilaisia paikkausmateriaaleja kuten Lasi-ionomeeritäyte, yhdistelmämuovitäyte ja keraaminen täyte. Hammashoito käsittää myös hampaiden korjaamisen proteettisesti, joka tilanteen mukaan tarkoittaa hampaiden kruunujen valmistamista tai purentatoiminnan korjaamiseksi puuttuvan hampaan korvaamista hammassillalla tai hammasimplantilla.

Hampaan pikkuvirheiden korjaaminen on yhdistelmämuovilla mahdollista, koska kudosystävällinen muovitäyte mahdollistaa hampaan värin toistamisen ja saa aikaan esteettisesti hyvän tuloksen.


             Ennen korjausta                       Korjauksen jälkeen

 Laajemman vaurion korjaaminen muovitäytteellä tuo esiin materiaalin haittapuolet:
  • Yhdistelmämuovi kuluu suhteellisen nopeasti, se aiheuttaa hiljalleen purenta-alueen päällysteen madaltumista ja siihen liittyen hampaiston muutosta ja mahdollisia leukaluun toiminnallisia ongelmia;
  • Jos täytettävä alue on suuri, on lääkärillä hyvin vaikea korjata hampaan anatomista muotoa sekä saada aikaan ylä- ja alaleuan purentapintojen yhteensopivuus;
  • Suurta muovipaikkaa käytettäessä on vaarana, että oman hampaan säilyneet osat saattavat helposti murtua;
  • Muovinen täytemateriaali ei ole koskaan yhtä vahva kuin oma hammaskudos ja sen takia se ei yleensä kestä suurta purennan kuormitusta;
  • Koska yhdistelmämuovi rakennetaan ja kovetetaan valolla kerros kerrokseltaan, on lääkärin huolellisuudesta huolimatta suuri mahdollisuus, että täytteen ja hampaan kosketusalueen väliin jää mikroskooppinen väli, johon ajan kuluessa saattavat tunkeutua bakteerit hajottaen hammasta uudelleen, syntyy ns. sekundaarinen karies.
Ratkaisut

Nykyaikana käytetään hammashoidossa yhä enemmän keraamisia täytteitä ja keraamisia kruunuja.

Keraamiset täytteet jaetaan hammaskudoksen vaurion suuruudesta riippuen inlay-ks ja onlay-ks.


                      Inlay                                        Onlay

Pitkälle hajonnut hammas sekä juurihoidettu hammas suositellaan päällystämään kruunulla. Kruunu korjaa hampaan anatomisen muodon, takaa paikkaushoidon lujuuden pureskeltaessa sekä kestävyyden murtumiselle.

Crowns_posterior
           Huonot täytteet                   Keraamiset kruunut

Hampaiden esteettinen ulkonäkö vaikuttaa suuresti ihmisen itsetuntoon. Siitä syystä suositellaan tummuneet tai täytteellä korjatut etuhampaat päällystämään keraamisilla laminaateilla sekä silmäpistävät epäsiistit täytteet vaihtamaan keraamisiin täytteisiin.


Keraamiset laminaatit


Keraamiset laminaatit

inlay-2
Amalgaamitäyte korvattu keraamisella inlay-lla.

Keramiikan edut
Keraamisella materiaalilla on hammasta paikatessa muovitäytteellä hampaan korjaamiseen verrattuna lukuisia etuja:
  • Keraamiset materiaalit ovat kehittyneet hyvin nopeasti ja saavuttaneet ihmisen hammaskudokselle hyvin samanlaiset  fysikaaliset ominaisuudet: kestävyys purennan paineelle, vähäiset materiaalinsisäiset jännitteet jne. Näin ollen tulos kestää pitkään.
  • Keramiikalla on mahdollista tavoittaa ihmisen hampaiden anatomiaa jäljittelevä muoto, joka takaa hyvän purentapintojen yhteensopivuuden.
  • Valmistamistekniikka mahdollistaa keramiikan ja ihmisen oman hampaan kontaktipintojen erittäin tarkan yhteensopivuuden ja näin miniminoitaan sekundaarisen karieksen synty.
  • Keramiikka mahdollistaa esteettisen ulkonäön, joka on erottamattomasti samannäköinen kuin ihmisen omat hampaat.

CAD/CAM hammashoidossa

Hampaiden korvaaminen proteettisesti on aikaavievä työprosessi, koska jokainen proteesi tuotetaan yksittäiskappaleena.

Perinteinen metodi koostuu yksinkertaistettuna seuraavista vaiheista:
  1. Lääkäri tekee esivalmistelut korjaushoidoksi eli  hampaan preparaation
  2. Lääkäri ottaa asiakkaan suusta muottimateriaalin avulla jäljennöksen
  3. Jäljennös lähetetään laboratorioon
  4. Jäljennösmateriaalin sisään valetaan kipsi, jonka tuloksena syntyy ihmisen suun kipsimalli
  5. Kipsimallin mukaan valmistetaan laboratoriossa hammas eli  kruunu (restauraatio)
  6. Laboratorio lähettää hampaan eli kruunun (restauraation) klinikalle
  7. Lääkäri asentaa hampaan eli kruunun (restauraation) asiakkaan suuhun

Eri teollisuusaloilla(esim. koneteollisuudessa) on tuotannon koneellisestamiseksi käytetty vuosikymmeniä CAD/CAM(Computer Aided Desing / Computer Aided Manufacturing) ratkaisuja. Samantyyppiset ratkaisut ovat käytössä myös hammashoidossa.

Lumen Hammasklinikka käyttää Sironan valmistamaa Cerec CAD/CAM systeemiä, jota on kehitetty vuodesta 1985 ja joka  on käytössä yli 25000 hammasklinikalla ympäri maailman.

 

CAD/CAM ratkaisu mahdollistaa keraamisten täytteiden (inlay, onlay), kruunujen, laminaattien ja pienempien hammassiltojen valmistamisen hammashoitohuoneessa.

Prosessi on seuraava:

1. Lääkäri tekee esivalmistelut korjaushoidoksi  eli hampaan preparaation
 

2. Lääkäri skannaa suunsisäisen kameran avulla asiakkaan hampaiston.
Omnicam

3. Tietotekniikka valmistaa sen mukaan virtuaalisen 3D mallin, joka kuvaa yks-yhteen varsinaista tilannetta ihmisen suussa. Olemassa olevien hampaiden anatomian ja tietokannassa olevien näytteiden avulla rakentaa tietokone kruunun (tai laminaatin, inlay, onlay). Lääkärillä on tarpeen tulleen mahdollisuus tuloksen korjailuun kolmiulotteisessa ympäristössä.

4. Kun lääkäri on tulokseen tyytyväinen, niin hän lähettää tiedot tietokone-ohjattavaan kaiverruskoneeseen, joka kaivertaa kruunun yhtenäisestä keraamisesta kappaleesta noin 20 minuutin aikana. Käytämme CEREC, VITA ja IVOCLAR-VIVADENT keraamisia materiaaleja.

5. Riippuen asiakkaan henkilökohtaisesta hampaiden sävystä kruunu sävytetään.

6. Lääkäri asentaa kruunun paikalleen asiakkaan suuhun ja asiakas lähtee jo täysin uusi ja terve hymy kasvoillaan.

 

CAD/CAM ratkaisun edut verrattuna perinteiseen paikkaushoitoon:
  • Nopeus
   Tulokseen riittää yksi päivä – “One Day Dentistry”.
  • Tarkkuus
   Perinteistä metodia käyttäen suurenee virheen mahdollisuus askel askeleelta (jäljennös – kipsimuotti – ukruunu). Cerec CAD/CAM mahdollistaa koko prosessiin tarkkuudeksi 19 – 55 μm. Vertailun vuoksi, ihmisen hiuskarva on keskimäärin 80 μm. Lääkärillä on tarpeen tulleen heti mahdollisuus hampaan preparaation korjailuun.
  • Vähemmän puudutuspiikkejä
  • Ei tarvitse ottaa asiakkaalle epämukavaa jäljennöstä
  • Ei tarvita epämukavia tilapäisiä kruunuja
  • Täysikeraaminen (ei sisällä metallia), esteettinen ja pitkään kestävä lopputulos.

Kaikkea sitä mahdollistaa hammashoidossa nykyaikainen CAD/CAM teknologia.

 

Varaa aika vastaanotolle