Diagnostiikka

Hyvä hoito edellyttää perusteellisen hoitosuunnitelman laatimista ja oikeiden hoitopäätösten tekemistä – ja niihin tarvitaan tietoja.
Käytämme diagnosointiin erilaisia laitteita ja välineitä:

Panoraamaröntgen (2D)

Panoraamaröntgen on merkittävä diagnostinen väline, joka auttaa selvittämään koko hampaiston tilanteen. Välinettä käytetään ensimmäisen ja tarkastuskäyntien yhteydessä. Panoraamaröntgen on digitaalinen röntgenkuva, joka tallennetaan asiakkaan hoitokertomuksen tietoihin, jotta sitä voisi käyttää vastaisuudessa suun kunnon arvioimiseen ja vertailemiseen.

3D hammasröntgen

Merkittävä apuväline leukaluun ja hammasjuurten tilanteen arvioimiseen on 3D röntgen. Me käytämme Sirona Orthophos SL 3D laitetta. Laite mahdollistaa digitaalisen kolmiulotteisen röntgenkuvan ja panoraamakuvan ottamisen. Tutkimme ja näemme siihen mennessä peitossa olleita hampaan alla tai luun rakenteessa olevia muutoksia, pohdimme viisauden hampaiden poistamisen mahdollisuuksia, suunnittelemme tähän tarkoitukseen kehitetyllä ohjelmistolla implanttien laittamista, tutkimme kasvainten ja kystien olemassaoloa, arvoimme kirurgisen ja oikomishoidon mahdollisuutta.

Röntgenkuvan ottaminen uudella 3D laitteella on nopeaa ja asiakkaaseen kohdistuva röntgensäteily on optimaalinen. Käytämme asiakkaan suojana erityisvalmisteista röntgenesiliinaa. Olemme sisustaneet 3D röntgenkuvan ottamiseen erityisen tilan, jonka seinät on vuorattu nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti säteilyä läpäisemättömällä kerroksella.

Röntgenkuvat tallennetaan tietokantaan, jossa lääkäri voi niitä aina tarpeen tullen tutkia.

Lumen Hammasklinikka tarjoaa erillisenä palveluna mahdollisuutta 3D- ja panoraamaröntgenkuvien ottamiseen. Asiakas saa mukaansa CD-levykkeeseen tallennetun kuvatiedoston ja sen katsomiseen tarvittavan ohjelmiston.

Kohderöntgen

Hammaslääkäri tarvitsee kohderöntgenin 1-3 hampaan kunnon operatiiviseen arvioimiseen. Kohderöntgenin avulla voi mm. havaita juurenalaisen tulehduksen ja pelkälle silmälle näkymättömiä kariespesäkkeitä. Kohderöntgen on erinomainen apuväline juurihoidon aikana juurikanavien tilanteen arvioimiseen, mutta myös hammaskruunun, implantin tai implanttikruunun laittamisen jälkeisten tarkistuskuvien ottamiseen.

Käytämme kohderöntgenkuvien ottamiseen Sirona XIOS XG Supreme digitaalista anturia ja Carestream röntgenlaitetta.

Suunsisäinen videokamera

Suunsisäinen videokamera mahdollistaa lääkärin ja myös asiakkaan katsoa suun ja hampaiston tilannetta isolta näytöltä. Lääkäri voi vastaanoton aikana ottaa nopeasti kuvan ongelmahampaista, mutta myös koko suusta ja näitä kuvia voi käyttää myöhemmin hoitosuunnitelman laatimisessa. Kamera mahdollistaa hampaiden kuvaamisen eri kuvauskulmista, myös sellaisista, joita on vaikeaa nähdä suoraan tai peilin avulla katsoen. Hyvän kuvatarkkuuden kameran anturin avulla voi kuvata näyttöön ja esitellä asiakkaallekin ongelmakohtia hyvin läheltä ja suurennettuna.

Suunsisäinen kamera on hyvä työväline lääkärille, joka auttaa asiakkaan ongelman selostamisessa ja hänelle hampaiden hoitoon liittyvien tietojen antamisessa.

Käytämme Lensioran ja Acteon Sopron kameroita.

Mikroskooppi

Mikroskoopin avulla voi nähdä yksityiskohtia, joita pelkällä silmällä tai jopa suurennuslasilla ei näe. Hampaan kudoksen mikroskooppisia murtoja on mahdollista havaita ja ne voidaan korjata jopa ennen varsinaisen ongelman ilmenemistä. Mikroskoopilla voidaan havaita ja diagnosoida hammassairauksia, joita ilman mikroskooppia olisi todennäköisesti hyvin vaikeaa havaita.

Käytämme CJ-Optic ja Labomed mikroskooppeja.

Suunsisäinen 3D skanneri

Suunsisäisellä 3D skannerilla on mahdollista katsoa ja analysoida hampaistoa kolmiulotteisesti ja toiminnallisena. Monet lääkärit käyttivät ja käyttävät edelleen hampaiston tilan analysoimiseen kipsimalleja. Digitaalinen 3D mallinnus antaa verrattoman paljon enemmän mahdollisuuksia sen hetken tilanteen tutkimiseen ja analysoimiseen sekä hoitotavoitteiden asettamiseen. Mahdollisuus mallinnuksen eri katselukulmista, joko osittain tai kokonaan katsomiseen, purennan ja hampaiden välisen kontaktin vahvuuden arvioimiseen, leukaluiden liikkeiden katsomiseen virtuaalisessa artikulaattorissa – tämä kaikki antaa lääkärille tietoja tarkemman ja paremman hoitosuunnitelman laatimiseen.

Suun kolmiulotteinen skannaus on tärkeänä lähtötietona, jota voi käyttää vastaisuudessa yhdistettynä muihin diagnosointivälineisiin erilaisten hoitotoimenpiteiden digitaalisessa suunnittelussa. Muun muassa implanttien laittamiseen tai juurihoidon suunnittelemiseen.

Me käytämme suun kolmiulotteiseen skannaamiseen Sirona Cerec Primescan laitetta.

Värinmäärityslaite

Proteettisissa töissä on hyvin tärkeää saavuttaa hammaskruunussa, -sillassa tai irrotettavassa proteesissa muiden hampaiden mukainen värisävy. Ihmisten väriaisti on, kuten tiedossa, hyvin erilainen ja siihen vaikuttavat myös lähiympäristö ja valaistus. Hampaan värisävyn haittatekijöistä (mm. asiakkaan kirkkaan punainen pusero) tai värisävyä määrittelevän lääkärin väriaistista riippumattomaan määrittelemiseen käytämme klinikassamme digitaalista hampaan värinmäärityslaitetta VITA EasyShade V.

Varaa aika vastaanotolle